Organisaatiot

Ratkaisukeskeinen valmennus soveltuu yksilöiden, tiimien ja työyhteisöjen kehittämiseen

Ratkaisukeskeinen valmennus soveltuu yksilöiden, tiimien ja työyhteisöjen kehittämiseen, ongelmatilanteiden ratkomiseen ja muutosprosesseissa tukemiseen. Siitä voi olla apua silloin, kun organisaation omat resurssit eivät riitä tukemaan yksilöä tai tiimiä muutoksessa, tai kun kaivataan tilanteen ratkomiseen avuksi ulkopuolista, puolueetonta näkökulmaa.

Ratkaisukeskeistä näkökulmaa voidaan hyödyntää organisaatioissa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Työntekijän tai tiimin työhyvinvoinnin ja työn merkityksellisyyden edistäminen
  • Työntekijän kehittyminen ja suorituksen parantaminen
  • Esihenkilötyön kehittäminen
  • Tiimin toiminnan ja suoritustason nostaminen
  • Tiimin sisäiset ongelmatilanteet, vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen
  • Muutosprosessien sujuvoittaminen: yhteisen suunnan kirkastaminen, yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen ja niissä eteneminen

Toimiva menetelmä työyhteisöjen ja tiimien kehittämiseen

Ratkaisukeskeisyys on toimiva menetelmä työyhteisöjen ja tiimien kehittämiseen, sillä sen avulla voidaan saada aikaan näkyviä ja mitattavissa olevia muutoksia usein lyhyessäkin ajassa. Pienten, konkreettisten askeleiden kautta saavutetaan onnistumisia sekä kasvatetaan valmennukseen osallistuvien motivaatiota ja uskoa muutokseen.

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa edistää tiimin / työyhteisön yhteishenkeä ja kasvattaa keskinäistä arvostusta, jolloin vaikeitakin tilanteita voidaan ratkoa yhdessä hyvässä hengessä. Hyvä ilmapiiri mahdollistaa taas luovemman ongelmanratkaisun ja yhteinen työskentely yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisen.

Valmennukset räätälöidään aina tapauskohtaisesti organisaation tarpeiden mukaan

Jos pohdit, voisiko ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta olla hyötyä tilanteessanne, olethan meihin yhteydessä!

Kuulisimme mielellämme millaisia tarpeita ja toiveita teillä on, sekä kertoisimme siitä, miten voisimme teitä auttaa. Valmennukset räätälöidään aina tapauskohtaisesti organisaation tarpeiden mukaan.

ota yhteyttä >

Tiimien ja työyhteisöjen kehittämiseen on kehitetty ratkaisukeskeinen Reteaming -menetelmä

Reteaming on yhteisöjen ratkaisukeskeinen kehittämismenetelmä, mikä sopii erittäin hyvin myös yksilöiden tueksi itsensä kehittämiseen. Reteaming -prosessi antaa työkaluja motivaation rakentamiseen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä erilaisten haasteiden ratkomiseen.

Reteaming koostuu kahdestatoista selkeästä askeleesta, joiden tavoitteena on ryhmän tai yksilön ongelmien ratkaiseminen ja toiminnan parantaminen. Prosessi perustuu ratkaisukeskeiselle lähestymistavalle, joten se auttaa asettamaan mielekkäitä tavoitteita ja kasvattaa itseluottamusta tavoitteiden saavuttamisessa. Reteaming kasvattaa motivaatiota ja vahvistaa yhteisöjä ja yksilöitä.