Valmentajat

Sanna Konsti

Sanna Konsti

Työssäni valmentajana haluan auttaa niin yksilöitä, tiimejä kuin työyhteisöjä voimaan paremmin arjessa ja sen muutoksissa, kokemaan merkityksellisyyttä työssä ja elämässä ylipäänsä, sekä tunnistamaan oman potentiaalinsa ja hyödyntämään sitä.

Taustassani ja osaamisessani yhdistyy ymmärrys liiketoiminnasta ja yritysmaailman lainalaisuuksista psykologiseen näkökulmaan ihmisen toiminnasta. Olen tehnyt “ensimmäisen urani” kansainvälisissä yrityksissä markkinoinnin tehtävissä, olen koulutukseltani KTM ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Valmentamisen ohella viimeistelen opintojani Jyväskylän yliopistossa Psykologian laitoksella ja työskentelen projektitutkijana MEANWELL- Merkityksellisestä työstä hyvinvointia organisaatioihin -hankkeessa. Olen asunut myös monta vuotta ulkomailla (Kiina ja Yhdysvallat), joten valmentaminen onnistuu myös englanniksi.

Osaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet:

 • työn ja elämän merkityksellisyys
 • työhyvinvointi ja palautuminen
 • muutosprosessit
 • kansainvälisyys: sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin,
 • ulkomaankomennukset
 • esihenkilöiden ja tiimien valmennus
 • Saimme Sannalta erään tiimin yhteistyön kehittämiseen erittäin arvokasta apua! Sanna sitoutui projektiin täysillä ja saimme hänen avulla todella hyviä tuloksia vuoden verran kestäneen coachingin aikana. Uskon, että avaimina menestykseen oli Sannan kyky motivoida ja innostaa tiimiä muutokseen ja jokaisen mahdollisuuteen vaikuttaa. Sanna sai nostettua esiin tiimissä aikaisemmin loppuun käsittelemättömiä asioita ja keskityimme hänen avullaan löytämään ratkaisuja ongelmien käsittelyn sijaan. Itselleni oli tärkeää myös Sannan vahva liiketoiminnan ja isompien organisaatioiden tuntemus, saimme todella helposti linjattua odotukset ja löydettyä meille sopivan etenemistavan yhdessä.

  Satu Järvinen Finance Director / CFO, Hartwall
 • Olen todella tyytyväinen mitä sait aikaan coachina meidän tiimissä. Joku voisi sanoa, että coachi kuin coachi olisi tuonut lisäarvoa jo sillä, että ulkopuolinen haastaa tiimiläisiä oman esimiehen sijaan, mutta näen, että juuri sinun tuoma lisäarvo oli rohkea mutta erittäin hyvällä pelisilmällä tehty asenteiden haastaminen, heittäytyminen tunteella meidän muutokseen, ja hyvin strukturoitu, positiivinen malli kehitykseen. Oivalsimme, että pienillä askelilla pääsemme kohti maalia, ja konkretisoitui, että positiivista kehitystä tapahtui, mikä motivoi jatkamaan työtä. Alkutilanteeseen verrattuna toimimme nyt paremmin tiiminä ja tunnemme itse kukin vastuumme tiimin kehityksestä. Ratkaisukeskeisyydestä on tullut tiimin yhteinen tahtotila.

  Tiimin esihenkilö
 • Mahdollisuus coaching-keskusteluihin Sannan kanssa avautui minulle opintoihini liittyen, ja olin hyvin utelias ja kiinnostunut näkemään mitä tällainen valmennus pitää sisällään. Olin positiivisesti yllättynyt siitä, millainen vaikutus keskusteluilla oli. Sain itselleni hyödyllisiä työkaluja ja uudenlaisia näkökulmia haastamaan omaa ajattelua ja totuttuja toimintatapoja, sekä kirkastamaan sitä, mikä itselle on arvomaailman kautta tärkeintä. Uskon, että näillä keskusteluilla luodaan pohjaa hitaasti kehittyvälle muutokselle mikä omalta osaltani on tärkeintä muuttuvan työelämän ja muun elämän tasapainottelussa.

  Communications Leader

Laura Lehtonen

Laura Lehtonen

Ratkaisukeskeisenä valmentajana haluan tarjota käytännön työkaluja kehittymiseen, oli kyse sitten tiimin kehitysprojektista tai yksilön hyvinvoinnista.

Olen toiminut parin vuosikymmenen ajan erilaisissa media- ja viestintäalan tehtävissä, viime vuodet kehitysprojektien ja tuotantojen vastuutehtävissä. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, pääaineenani viestintä.

Kouluttauduttuani ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi olen itse kokenut konkreettisesti, miten ratkaisukeskeistä ajattelua ja menetelmiä pystyy hyödyntämään niin isoissa kuin pienissäkin työelämässä eteen tulevissa tilanteissa. Voisi sanoa, että ratkaisukeskeisyys on mullistanut oman ajattelutapani lähes tilanteessa kuin tilanteessa.

Osaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet:

 • tiimityö, erityisesti projektimuotoinen
 • kehityshankkeet ja ratkaisukeskeisen ajattelun soveltaminen niihin
 • viestintä ja sen parantaminen ratkaisukeskeisin menetelmin
 • Etsin ratkaisukeskeisestä valmennuksesta apua kilpailu- ja koejänittämiseen. Jo yhdellä tapaamisella saatiin esille syyt miksi jännitän. Tapaamisen jälkeen pystyin alkaa työstämään asiaa ja tietoisesti hakeutumaan tilanteisiin joissa jännityksen vallassa tulee toimia. Seurantatapaaminen oli lyhyt, sillä jännittäminen on hallussa. Jännittäminen ei toki poistu, mutta pystyn hallitsemaan sitä ja käyttämään sen hyödyksi keskittymisessä.

  Hanna Rättö, pelastuskoiraharrastaja
 • Sain Lauralta ratkaisukeskeistä valmennusta, kun siirryin organisaatiossamme uuteen työtehtävään. Työnkuva oli uusi ja valtaosin määrittelemätön. Alkuvaiheessa vastuut tuntuivat todella isoilta ja epämääräisiltä. Valmennus auttoi konkreettisesti selkiyttämään omaa rooliani. Organisaatiossani oli aiemmin keskitytty prosessien johtamiseen, mutta ratkaisukeskeisen ajattelun avulla ymmärsin, että minun pitää ennen kaikkea johtaa ihmisiä, jotka ovat organisaation tärkein voimavara.

  Esihenkilö
 • Olen saanut ratkaisukeskeisestä ajattelusta konkreettisia työkaluja työhöni esihenkilönä. Yksi keskeisistä oivalluksista on ollut, että jokainen ongelmatilanne sisältää toiveen muutoksesta. Alaisteni kanssa käymissä keskusteluissa oli aiemmin usein hyvin negatiivinen sävy, mutta ratkaisukeskeisten kysymysten avulla olen pystynyt kääntämään keskustelut myönteisiksi ja tulevaisuuteen katsoviksi.

  Esihenkilö

Laura Tulikorpi

Laura Tulikorpi

Ratkaisukeskeisenä valmentajana autan asiakkaitani löytämään konkreettiset askelmerkit ja selviytymisstrategiat kohti tavoitteita. Toiveikkuuden ja uskon vahvistaminen sekä omien voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen on olennainen osa työskentelyä.

Olen työskennellyt pitkään pedagogiikan ja oppimisen asiantuntijana, sekä aikuiskouluttajana (mm. työhyvinvointi) ja työyhteisöjen sekä esihenkilöiden valmentajana. Toimin myös urheilijoiden ratkaisukeskeisenä psyykkisenä valmentajana. Olen taustaltani kasvatustieteiden maisteri (KM) ja sertifioitu ratkaisukeskeinen valmentaja. Olen erittäin kiinnostunut ihmisten potentiaalien löytämisestä ja opiskelen tällä hetkellä myös liikuntapsykologiaa. Osaamisessani yhdistyy ymmärrys ihmisestä niin kokonaisuutena kuin osana yhteisöä ja ympäristöä.

Osaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet:

 • esihenkilöiden ja työyhteisöjen valmentaminen muutosprosesseissa/haastavissa tilanteissa
 • strategiat tavoitteiden jäsentämiseen ja saavuttamiseen
 • hyvinvointi, työssä jaksaminen, vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen
 • Koin Laura Tulikorven kanssa työskentelyn tosi hyödyllisenä erityisesti oman työn jäsentämisen ja tavoitteiden asettamisen kannalta. Lauralla oli positiivinen ja eteenpäin vievä ote työssään. Prosessia aloittaessa olin aloitteleva esihenkilö, ja sain omaan työhöni suuntaa ja varmuutta sekä myös hyödyllisiä työkaluja käytännön johtamiseen. Tapaamiset Lauran kanssa muuttivat ajatusmaailmaani. Itselle isoimmat oivallukset liittyivät osallistamisen merkitykseen prosessin johtamisessa. Miten saan kaikki mukaan prosessin kaikkiin vaiheisiin alusta alkaen, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen.

 • Lauran kanssa oli helppo keskustella ja hän osasi auttaa löytämään oikean tien välillä epätoivoiselta tuntuvissa tilanteissa. Itsensä tutkiminen on rankkaa ja Laura ohjasi erittäin hyvin ajattelemaan asioita oikeasta perspektiivistä. Sain onnistumisen tunteita pienistä asioista, mitä en työssäni useinkaan päässyt kokemaan.

  Valmennus auttoi ylös pahimmasta suosta, kun sain realistisia, itse asetettuja tavoitteita, jotka pystyin toteuttamaan. Puhuimme juuri oikeista asioista ja keskityimme olennaiseen. Laura on mahtava!

  Tiimin esihenkilö
 • Työskentely Laura Tulikorven kanssa oli luontevaa ja omia ajatuksia selkeyttävää. Työskentelyn aikaan olin työurani alussa. Olin todella uupunut haastavan työtilanteen takia ja kaipasin työkaluja omaan jaksamiseen sekä käytännön ratkaisuja omaan työhöni. Prosessin aikana sain käytännön työkaluja työhöni mutta samalla opin armollisuutta itseäni kohtaan ja koin joka kerta edistyväni kohti tavoitteitani. Koin todella hyödylliseksi voida rauhassa etsiä konkreettisia ratkaisuja Lauran kanssa, eivätkä tapaamiset jääneet vain ongelmien listaamiseen.

  Opettaja