Ratkaisuja työhyvinvointiin |  Luennot  |  Koulutukset  |  Valmennukset

Ratkaisukeskeinen valmennus on voimavarasuuntautunut työskentelytapa

Mitä ratkaisukeskeinen valmennus on?

Ratkaisukeskeinen valmennus on voimavarasuuntautunut työskentelytapa, jossa huomio kiinnitetään ongelmien sijaan muutostoiveisiin ja tavoitteisiin. Valmennuksen avulla löydetään konkreettiset askeleet, joilla päästään kohti toivottua tulevaisuutta.

Ratkaisukeskeisen valmentajan tehtävänä on auttaa löytämään askeleet muutoksen aikaansaamiseksi. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä suunnataan voimavarat siihen, minne halutaan edetä ja mitä halutaan saavuttaa.

Ratkaisukeskeinen työskentely vahvistaa uskoa ja lisää toiveikkuutta. Ratkaisukeskeisen filosofian pääperiaatteita ovat: Tee lisää sitä, mikä toimii. Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki. Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Miksi ratkaisukeskeisyys?

Ratkaisukeskeinen valmennus sopii työskentelytavaksi hyvin monenlaisiin haasteisiin niin työpaikoilla kuin yksityiselämässä. Ratkaisukeskeisten näkökulmien oppiminen auttaa johtamistyössä, työssä jaksamisessa tai minkä tahansa tavoitteen saavuttamisessa tai haasteen voittamisessa.

Ratkaisukeskeinen valmennus on hyvin tehokas tapa ratkaista ongelmia tai löytää uusi suunta muutostilanteissa. Usein jo yhdellä valmennuksella.

ota yhteyttä >

“Se, mihin kiinnitämme huomiota, kasvaa.” - Insoo Kim Berg
“Jokaiseen ongelmaan on sisäänrakennettu muutostoive.” - Ahola & Furman
“Jos teet niin kuin olet aina tehnyt, saat sitä, mitä olet aina saanut.” - Moms Mabley
“Todellisuuden hyväksyminen on ainoa paikka, mistä muutos voi alkaa.” - Dalai-lama
“Se, mihin kiinnitämme huomiota, kasvaa.” - Insoo Kim Berg
“Jokaiseen ongelmaan on sisäänrakennettu muutostoive.” - Ahola & Furman
“Todellisuuden hyväksyminen on ainoa paikka, mistä muutos voi alkaa.” - Dalai-lama
“Jos teet niin kuin olet aina tehnyt, saat sitä, mitä olet aina saanut.” - Moms Mabley